Indien u een workshop gaat volgen of heeft gevolgd bij Quinty Meesterschilder, gaat u akkoord met de volgende bepalingen:

– U zult niet overgaan tot het zelf geven of initiëren van een soortgelijke workshop of opdracht, op een vergelijkbare wijze, met een vergelijkbaar product en met de kennis de u bij Quinty Meesterschilder heeft opgedaan.
– U kunt geen rechten ontlenen na of tijdens het volgen van een workshop bij Quinty Meesterschilder. Quinty Meesterschilder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop u de aan u gedoceerde wijze en methode van Quinty Meesterschilder in de praktijk tot uitvoering brengt.
– Tijdens de workshop bent u zelf aansprakelijk voor het beschermen van uw eigendommen.
– Tijdens de workshop bent u zelf aansprakelijk voor het werken met de beschikbare materialen en eventuele gereedschappen.
– U gaat akkoord om de kosten voor de workshop vooraf te betalen via een factuur of elektronische betaaluitnodiging die u van Quinty Meesterschilder zult ontvangen. Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen kunt u met met Quinty Meesterschilder overleggen of u alsnog met de workshop kunt meedoen of dat een nieuwe datum met u wordt afgesproken. In elk geval blijft u aansprakelijk voor de betaling van de gemaakte reservering.
– Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging op initiatief van uzelf kan geen terugbetaling plaatsvinden. In geval van een volledige cursus en een tussentijdse ontbinding op uw initiatief dan blijft u onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen cursus bedrag.
– Indien u over gaat tot het annuleren van de door u gereserveerde workshop of cursus, dan moet Quinty Meesterschilder u houden aan het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd (en/of materialen).
Hierbij hanteren wij de volgende annuleringsafspraken:
• Indien u annuleert tot 7 dagen voor aanvang van de workshop of cursus dan bent u alsnog een vergoeding verschuldigt van 35% van de totale workshop of cursus prijs.
• Indien u annuleert na 7 dagen en tot 48 uur voor de aanvang van de workshop of cursus dan bent u alsnog een vergoeding verschuldigt van 50% van de totale workshop of cursus prijs.
• Indien u annuleert binnen 48 uur voor de aanvang van de workshop of cursus dan bent u alsnog een vergoeding verschuldigt van 75% van de totale workshop of cursus prijs.
• Indien u niet op het overeengekomen tijdstip voor aanvang van de workshop of cursus aanwezig bent dan is Quinty Meesterschilder helaas genoodzaakt om u 100% van het totale workshop of cursus bedrag in rekening te brengen.

– Quinty Meesterschilder behoudt zich het recht voor om deelnemer(s), die het volgen van een workshop of een cursus voor anderen weten te verhinderen, te verzoeken om te stoppen en de locatie te verlaten. Restitutie van betaalde gelden is hierbij uitgesloten.
– Quinty Meesterschilder is gerechtigd om een workshop of cursus te annuleren indien zich niet voldoende deelnemers hebben aangemeld. Indien dit in uw geval gebeurt dan zult u het door u betaalde cursus of workshopbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen. Indien Quinty Meesterschilder meteen een nieuwe datum bekend maakt en u akkoord gaat met deze nieuwe datum, dan zal geen restitutie plaatsvinden.
– Indien Quinty Meesterschilder door overmacht (ziekte, privé omstandigheden, ect.) genoodzaakt is om de door u gereserveerde cursus en/of de workshop te verplaatsen, behoudt u vanzelfsprekend het recht op aanwezigheid voor de workshop of cursus voor de nieuwe nader te bepalen datum.
Indien u aangeeft dat u op deze nieuwe datum niet aanwezig kunt zijn dan ontvangt u binnen 14 dagen na uw melding hiervan het door u betaalde bedrag retour.