Algemene Voorwaarden Quinty Meesterschilder

 

Indien je een workshop gaat volgen of hebt gevolgd bij Quinty Meesterschilder, ga je akkoord met de volgende bepalingen:

 

 • Je zult niet overgaan tot het zelf geven of initiëren van een soortgelijke workshop of opdracht, op een vergelijkbare wijze, met een vergelijkbaar product en met de kennis de je bij Quinty Meesterschilder hebt opgedaan.
 • Je kunt geen rechten ontlenen na of tijdens het volgen van een workshop bij Quinty Meesterschilder. Quinty Meesterschilder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop jij de aan jou gedoceerde wijze en methode van Quinty Meesterschilder in de praktijk tot uitvoering brengt.
 • Tijdens de workshop ben je zelf aansprakelijk voor het beschermen van jouw eigendommen.
 • Tijdens de workshop ben je zelf aansprakelijk voor het werken met de beschikbare materialen en eventuele gereedschappen.
 • Je gaat akkoord om de kosten voor de workshop vooraf te betalen via een factuur of elektronische betaaluitnodiging die je van Quinty Meesterschilder zult ontvangen. Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen kun je met met Quinty Meesterschilder overleggen of je alsnog met de workshop kunt meedoen of dat een nieuwe datum met jou wordt afgesproken. In elk geval blijf je aansprakelijk voor de betaling van de gemaakte reservering.
 • Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging op initiatief van jouzelf kan geen terugbetaling plaatsvinden. In geval van een volledige cursus en een tussentijdse ontbinding op jouw initiatief dan blijft je onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen cursus bedrag.
 • Indien je overgaat tot het annuleren van de door jou gereserveerde workshop of cursus, dan moet Quinty Meesterschilder jou houden aan het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd en materialen. Hierbij hanteren wij de volgende annuleringsafspraken:
  • Indien je annuleert tot 7 dagen voor aanvang van de workshop of cursus dan ben je alsnog een vergoeding verschuldigd van 35% van de totale workshop of cursus prijs.
  • Indien je annuleert na 7 dagen en tot 48 uur voor de aanvang van de workshop of cursus dan ben je alsnog een vergoeding verschuldigd van 50% van de totale workshop of cursus prijs.
  • Indien je annuleert binnen 48 uur voor de aanvang van de workshop of cursus dan ben je een vergoeding verschuldigd van 75% van de totale workshop of cursus prijs.
  • Indien je niet op het overeengekomen tijdstip voor aanvang van de workshop of cursus aanwezig bent dan is Quinty Meesterschilder helaas genoodzaakt om jou 100% van het totale workshop of cursus bedrag in rekening te brengen.
 • Quinty Meesterschilder behoudt zich het recht voor om deelnemer(s), die het volgen van een workshop of een cursus voor anderen weten te verhinderen, te verzoeken om te stoppen en de locatie te verlaten. Restitutie van betaalde gelden is hierbij uitgesloten.
 • Quinty Meesterschilder is gerechtigd om een workshop of cursus te annuleren indien zich niet voldoende deelnemers hebben aangemeld. Indien dit in jou geval gebeurt dan zul je het door jou betaalde cursus of workshopbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen. Indien Quinty Meesterschilder meteen een nieuwe datum bekend maakt en jij akkoord gaat met deze nieuwe datum, dan zal geen restitutie plaatsvinden.
 • Indien Quinty Meesterschilder door overmacht (ziekte, privé omstandigheden, ect.) genoodzaakt is om de door jou gereserveerde cursus en/of de workshop te verplaatsen, behoudt jij vanzelfsprekend het recht op aanwezigheid voor de workshop of cursus voor de nieuwe nader te bepalen datum.
  Indien jij aangeeft dat je op deze nieuwe datum niet aanwezig kunt zijn dan ontvang je binnen 14 dagen na jouw melding hiervan het door jou betaalde bedrag retour.
×