Privacybeleid Quinty Meesterschilder

Wij realiseren ons dat privacy heel belangrijk is en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij denkt dat er toch aanwijzingen zijn van misbruik van de NAW-gegevens die wij van jou hebben ontvangen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via de onderstaande contactgegevens:
Quinty Meesterschilder
T: +31 615314627
M: quintymeester@gmail.com

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij normaliter verwerken via het contact formulier van onze website en/of via ons e-mail verkeer:
Je naam
Je telefoonnummer
Je email adres
Deze informatie en/of ontvangen e-mails slaan wij op vanaf het moment dat wij jouw eerste email aanvraag of webformulier aanvraag ontvangen. Je bent natuurlijk niet verplicht om ons te voorzien van bovenstaande gegevens, echter indien wij niet beschikken over jouw bovengenoemde informatie kunnen wij niet instaan voor een correcte levering van onze diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Jouw naam en emailadres: voor het correct afhandelen van jouw aanvraag via email en/of het contactformulier op onze website.
Je telefoonnummer: om je tijdig te kunnen bellen bij wijzigingen van onze diensten of indien wij vragen hebben over jouw aanmelding op onze website.

Wij bewaren onze data 7 jaar om te voldoen aan de wettelijke eis van de Belastingdienst.

Keuzes voor opname van jouw persoonsgegevens
Vanzelfsprekend bieden wij je de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Dit verzoek kun je per e-mail aan ons doorgeven waarna wij de door jou opgegeven informatie zullen verwijderen uit ons bestand.
Om er zeker van te zijn dat het bovengenoemde e-mail verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit uiteraard ter bescherming van je privacy.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft zeker niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Welke cookies gebruiken wij op onze website, en waarom?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door onze website op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites je kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat je gebruikt. Op onze website gebruiken wij alleen Technische (ofwel functionele cookies). Aangezien deze cookies niet of nauwelijks je privacy aantasten mogen wij deze -formeel gezien- zonder jouw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou en gebruiken wij om de website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen onze informatie enkel met derden voor een correcte uitvoering van onze administratieve werkzaamheden. In dit geval sluiten wij met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst af om ons er van te verzekeren dat ook zij dezelfde AVG privacy normen en waarden hanteren als wij.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op de inhoud van (social media-)websites die een link van of naar de website van ons bevatten. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring die je zelf zult moeten raadplegen.

Heb je een klacht of opmerking met betrekking tot ons privacy beleid?
Neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens bovenaan dit document. We zullen dan samen met jou voor een oplossing zorgen.

Heb je vragen? Gewoon even contact met mij opnemen via de bovengenoemde contactgegevens.

Fijne dag! Quinty

Bovenstaande Privacy Verklaring is ge-update/aangepast per 7 februari 2024

×